Baga?

Du?a ilo?? K?opoty i zb?dne wydatki, które poci?gn? za sob? trudno?ci finansowe, a nawet niewyp?acalno??

K?opoty, niemi?e obowi?zki, trudne i mecz?ce sprawy, z którymi wkrótce trzeba b?dzie si? upora?.
Powrót Strona główna