Bada?

Nale?y si? spodziewa? czego? ciekawego

By? badanym - oznacza, ?e mo?na wzbudzi? nies?uszne podejrzenia

Badania naukowe - oznacza wielkie osi?gni?cie w pracy lub nauce.


Powrót Strona główna