Babcia

Je?li ?ni si?komu?, nie?yj?ca ju? babcia, wtedy cz?sto jest to sen ostrzegawczy. Nale?y zwrócic uwag? na zagro?enia i wzi?? pod uwag? wskazówki wypowiadane przez staruszk?
d?ugie ?ycie
Powrót Strona główna