Auto

Oznacza harmoni? mi?dzy cia?em, ?wiadomo?ci? i intelektem. Wró?y powodzenie, dokonanie w?a?ciwych wyborów, ekspansywno??.

Prowadzi? auto samemu - samodzielno?? i stabilna sytuacja ?yciowa

Auto wymyka si? z pod kontroli - zapowied? problemów i uwik?ania si? w sytuacj? w której niewiele b?dzie zale?a?o od Ciebie
Powrót Strona główna