Arystokrata

Mi?y i po?yteczny podarek otrzymasz w najbli?szych dniach;

??dza w?adzy prowadzi do upadku, poniesiesz znaczne straty


Powrót Strona główna