Amputacja

Zapowiada utratę bardzo ważnej w życiu osoby, odejście, wygaśnięcie uczuć.
Powrót Strona główna