Amputacja

Zapowiada utrat? bardzo wa?nej w ?yciu osoby, odej?cie, wyga?ni?cie uczu?.
Powrót Strona główna