AmbonaWidzie? w ko?ciele - pomy?lno?? w przedsi?wzi?ciu

Ksi?dz na ambonie - dobre nowiny
Powrót Strona główna