Aksamit

Zostaniesz postawiony w niezr?cznej sytuacji, a nawet mo?esz dokona? niepomy?lnego dla siebie wyboru. Uwa?aj na nieszczerych doradców.

Powodzenie oraz udane interesy

Kupowa? - rych?e uporz?dkowanie spraw maj?tkowych

Ubiera? si? - obmowa przyjació?
Powrót Strona główna