Abdykacja

Oznaka zaburze? i k?opotów rodzinnych. Dla urz?dników pa?stwowych zwiastuje k?opoty w pracy
Powrót Strona główna