Wznoszenie si?Wysoko w poietrze - dojdziesz do wielkich bogactw i przyjemno?ci, musisz jednak by? rozwa?ny w swoich zobowi?zaniach, inaczej bowiem ?ci?gniesz na siebie nieprzyjemny rozg?os
Powrót Strona główna