Wyznanie

Ogarnie ci? wzruszenie takie, ?e nie b?dziesz móg? pracowa?






Powrót Strona główna