Baka?, paczka

widzie? we ?nie - grozi Ci utrata pracy lub stanowiskapodró?owa? z du?? ilo?ci? baga?y - k?opoty lub zb?dne wydatkiotrzyma? paczk? - dobra nowina


Powrót Strona główna