Wódka

Niemoralny tryb ?ycia przysporzy Ci wielu przyjació?Widzie? w butelkach - b?dziesz strzeg? swoich spraw i przez to powi?ksza? swój dobytek

Pi? samemu - opuszczenie przyjació? przez samolubstwo

Widzie? i pi? - d??enie do celu niezupe?nie pewn? drog?
Powrót Strona główna