Wilk

Spotkasz dobrego przyjaciela i pozb?dziesz si? z?ych s?siadówWidzie? - w pobli?u znajduje si? z?odziej, na którego trzeba uwa?a?

Zabi? wilka - pokonanie nieprzyjació?, którzy chc? oczernia?

S?ysze? wycie - ostrze?enie przed niesumienn? konkurencj?


Powrót Strona główna