Wieniec pogrzebowy

Ujrzany we ?nie zapowiada czyj?? ?mier?, lub symboliczn? ?mier? zwi?zku uczuciowego, w jaki jest obecnie zaanga?owany ?ni?cy




Powrót Strona główna