Welon

za?ywa? szacunkukto? w welonie - wystrzegaj si? ?atwowierno?ci

zakrywasz si? - chcesz ukry? swe zamiary

?lubny - spe?nione nadzieje


Powrót Strona główna