Welon

zażywać szacunku



ktoś w welonie - wystrzegaj się łatwowierności

zakrywasz się - chcesz ukryć swe zamiary

ślubny - spełnione nadzieje






Powrót Strona główna