Jeniecbrak w?asnej woli i ch?ci wp?ywu na swoje ?ycie
Powrót Strona główna