Warkocz

nie sk?aniaj si? zbyt szybko ku nowo?ci?d?ugi - o?mieszysz si? w towarzystwie

spl?ta? - lekkomy?lno?? ci szkodzi

obci?? - zerwanie dobrych znajomo?ci


Powrót Strona główna