Walkawidzie? j? lub bra? udzia? w niej - uwa?aj na swe stanowisko, bo mo?esz je utraci?

pa?? w walce - nieudane interesy

zwyci??y? w niej - ?mia?e przedsi?wzi?cie


Powrót Strona główna