Wagon

podró? za interesami
towarowy - napotkasz przeszkody
widzie? przewracaj?cy si? - strata pieni?dzy


towarowy - napotkasz przeszkody

widzie? przewracaj?cy si? - strata pieni?dzy






Powrót Strona główna